Ruggskidor

Att rugga fästzonen är ett sätt att få fäste med när det snöar och är kring 0 grader. Det kan vara ett enklare och säkrare alternativ än att laborera med olika 0-vallor med risk att de fryser i. Ruggskidor är specialskidor som är anpassade för att användas till just att rugga.

Populärt inom ruggskidor

  • Madshus Redline Zero

    Madshus Redline Zero
    Redline Zero är en specialtillverkad högpresterande klassisk skida för tävlingar i svåra förhållanden runt noll grader. Den främsta egenskapen är basmaterialinlägget som är placerad i fästzonen, gjort av en blandning av gummi och polyeten. När detta unika material ruggas med sandpapper ger det bättre fäste och glid än annars tänkbara varianter av burk/klistervalla. Skidan gör sig bäst i hög luftfuktighet i glatta spår runt noll grader. Men användningsområdet kan utökas genom att använda antingen finare eller grövre sandpapper för att anpassa fästzonen till rådande förhållanden. Svenska Längd: 192-207/5cm, sidecutg: 43-44-44mm, vikt: 910/187cm (par), kärna: PR100X och Triaxiell carbon, belag: P300Nano w/gummiinlägg, spann: Klassisk låg, bindningsplatta: Move 3.0

Generella tips vid behandling av ruggskidor

Det som skiljer en ruggskida från en vanlig längdskida för klassisk åkning är att mittenzonens belag är mjukare. Det gör att man kan behandla det med sandpapper lättare och få det resultat man vill ha.

Sandpapper för ruggning har olika kornstorlekar och vilken du ska använda bestäms av snöns konsistens och vädret. Oavsett vilken kornighet är det samma princip du jobbar med.

Små hår i belaget reser sig upp och ger fäste mot snön. Kornighet från #40 upp till #120 brukar användas. När det snöar och kring 0 grader brukar slippapper med #80 - #100 funka bäst.

Är spåren hårda och blanka måste kornigheten ner mot #40 för att ge tillräckligt aggresiv behandling av belaget. Det är svårare att få fäste vi blanka spår.

Så ruggar du dina skidor med sandpapper

Utgå alltid från ett rengjort belag. Låt belaget torka minst 30 minuter efter att du använt vallaväck.

Lägg sandpapperet runt en vallakork eller kloss av något slag som du kan hålla i. Angrip belaget i 45 graders vinkel mot skidans åkriktning. Upprepa från andra sidan av skidan för att skapa ett pilmönster.

Upprepa med ett finare sandpapper ifall du tror det behövs för dagens snökonsistens. Man börjar alltid med det papper som har grövre kornighet.

Borsta bort dammet med en fiberduk eller gå över med en öppen flamma som du rör snabbt fram och tillbaka över fästzonen.

Om du vill kan du avsluta med Swix Zero spray eller gnida in Cera F pulver med tummen.

Känner du att dina skidor "hugger" när du åker ska du ta ner fästet med ett finare sandpapper.